DALMACIJAVINO 2002

Analogne fotografije leica formata, 2002.

Fotografije s krovne terase zgrade Dalmacijavina nastale su 2002. godine za potrebe postavljanja predstave u sklopu Splitskog ljeta, dočaravaju razloge zbog kojeg ovu zgradu, nastalu 1959. po projektu Stanka Fabrisa, držim idealnom za prenamjenu u Muzej mora.
Ideja je predložena Gradu Splitu u sklopu javne rasprave o sadržaju Nacrta strategije kulture.