KOMPLEKS KOTEKS GRIPE

Serija anlognih fotografija srednjeg i leica formata snimljena 2016-2017. Nalazi se u fundusu Galerije umjetnina u Splitu, te publicirana u “Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji”, nakladnika Slobodne veze, Zagreb i ONOMATOPEE 152, Eindhover, 2018.

Sposobnost vizualnih umjetnosti da prikazu memoriju i vrijeme otvaraju izuzetne mogućnosti prikaza sedimentacije vremena u Prostoru. U tom slučaju athitekturg postaje platforma za istrazivanje slojevitosti povijesti, na nacin koji je neopterecen znanstvenom egzaktnoscu i linearnim prikazom vremena. Veliku skupinu radova koji istrazuju svojevrsnu neverbalnu povijest arhitekture i mogucnosti njezine reinterpretacije u suvremenom drustveno-politi¢kom okruzenju otvara serija analognih fotografija pod nazivom Kompleks Koteks — Gripe Splitske autorice Duške
Boban. Odabir devastiranog sportsko-trgovackog centra kao teme fotografskog istraživanja rezultat je autori¢inog dugogodisnjeg kritičkog promisljanja prostora kroz participativne Projekte splitske udruge Kvart i aktivistickog djelovanja usmerenog, medu ostalim, na zanemareno lokalno graditeljsko nasljede. Kritički pristup autorice jasno je vidljiv na recentnoj izlozbi Split tri zvjezdice’ gdje je autorica uz Koteks – Gripe prikazala i komplekse Vile Dalmacija i zgradu Dalmacijavina, pri čemu su uz same fotografije navedene i informacije o nastanku građevina, stanju zaštite i mogućim prijedlozima njihove revitalizacije. No, na formalnoj razini Boban odabranim prostorima pristupa na specifičan način. “Tihom”, tehnički i estetski vrlo promišljenom analognom fotografijom autorica evocira izgubljeno vrijeme fotografiranih prostora. Korespodencija korištene tehnike s nekim sretnijim vremenom prikazanih mjesta gotovo da stvara varljivi arhiv u kojem suvremenost postane evidentna tek u detaljima habanja materijala, grafita i sl. S obzirom na zanemarenost i stupanj propadanja, kompleks Koteks-Gripe 2016. godine uključen je u aktivnost projektnog tima Motel Trogir / Udruge Slobodne veze.

Jasminka Babić, iz predgovora izložbe Arhitektura u suvremenoj umjetnosti, Galerija umjetnina Split, 11. 07. – 27. 08. 2017.

OD 60-TIH DO DANAS: UMJETNOST I DRUŠTVO, novi muzejski postav, kustosice: Jasminka Babić i Mrija Stipišić Vuković, Galerija umjetnina Split, 2018.