SUBURBIJSKI HERBARIJ

samostalna izložba, Palač Milesi, Split, kolovoz 2008.

UMJETNIČKA IZJAVA 2008:

Slike predočuju organične forme, ugruške nastale kompjuterskim kolažiranjem brojnih fotgrafija reduciranog koloriteta određenog lokaliteta, stvarajući znak za njegovo materijalno i duhovno stanje. Ta su mjesta rubni, mahom priobalni djelovi poluotočkog grada Splita, čak i onda kada se nalaze u samom središtu grada, poput Gradske luke ili tek malo dalje kao npr. PŠ Marjan i Turska kula. Naime, njihova je namjena, sudeći po tretmanu upravnih politika, prolaznog karaktera. Ista se nestalnost odnosi i na dijelove industrijske zone poput Kopilice, Stinice i splitskog brodogradilišta, ili uvijek otvorenog gradilišta Žnjana, kao i drugih obalnih područja poput lučice Zente. Serija otvara pitanja o tome što kao grad želimo grad biti, koji su nam razvojni potencijali još mogući, a kojim dijelovima treba tek unaprijeđivati postojeća obilježja i funkcije.