Print

Većinu radova prezentiranih na stranici moguće je kupiti unutar ograničenih edicija s pripadajućom signaturom i numeracijom, na različitim materijalima u izložbenom izdanju ili printane na kvalitetnom fotografskom papiru.

Po pitanju cijena kao i mogućnosti opremanja i prilagodbe dimenzija rada konkretnom prostoru, stojim vam na raspolaganju.