Predavanje na Festivalu vizualne kulture KOMBO

Tema predavanja: FOTOGRAFIJA U DIJALOGU S GRADOM / suvremena umjetnost, fotografija, javni prostor i građanska participacija.
Uz predstavljanje svog umjetničkog rada realiziranog u (proširenom) mediju fotografije, Duška Boban će u sklopu festivala KOMBO govoriti o vizualnoj umjetnosti kao agensu društvene promjene tj. o mogućnostima da potakne dijalog unutar lokalne zajednice. Pritom u pitanje dovodi balansiranje umjetnika između nagona da utječe na gledatelja i potrebe da ostane autentičan, ali i način da se uspostavi iskrena komunikacija s publikom. Uz raspravu o navedenim pitanjima će prezentirati site-specific radove koji su realizirani u Udruzi KVART; serije analognih fotografija “Moderan grad”, te projekte „Split***tri zvjezdice“ i „Amorella – ploveći grad“.

Predavanja će se održati u kinoteci Zlatna vrata u četvrtak, 17.09.2020. u 11:15 sati