Duška Boban: Amorella - ploveći grad
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
25. listopada 2019. – 15. siječnja 2020.

Amorella – ploveći grad je najnoviji projekt splitske vizualne umjetnice Duške Boban koji istražuje bogato nasljeđe splitske moderne brodogradnje te važnost njegove aktivne uloge u formiranju identiteta suvremenog Splita. Kroz seriju analognih fotografija snimljenih krajem 2018. na Amorelli, čuvenom feribotu koji još uvijek održava svoju baltičku liniju između Švedske i Finske, autorica prenosi fragmente njene svakodnevnice, no jednako tako prati tragove memorije o vremenu njene izgradnje 1988. u splitskom škveru. Ova je serija fotografija prvi put izložena u travnju ove godine u Galeriji Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu, a autorica je posebno za predstavljanje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla dodala i novu seriju fotografija strojarnice i njezine posade, snimljenu tijekom autoričinog drugog boravka na Amorelli. Zasebnu cjelinu izložbe čine fotografije maketa 33 broda izgrađena između 1937. i 2012. godine, koje su vlasništvo Brodosplita kao dio fundusa nekadašnjeg brodogradilišnog muzeja. Postav uz fotografije donosi i priče o sudbini brodova te otvara pitanje mogućnosti neke buduće prezentacije ovog vrijednog nasljeđa.

Popratni program:
Promocija knjige "Amorella – ploveći grad" Duške Boban i Nikole Bajte, 22. studenog 2019. u 18 sati
Posjet Brodarskom institutu u Zagrebu uz stručno vodstvo, 23. studenog 2019. u 12 sati
Projekcije filma "Amorella – put u budućnost" (1989.) Lordana Zafranovića i TV reportaže "S Amorellom preko Baltika" (1991.) Tene Perišin i Šime Strikomana, 14. studenog i 12. prosinca 2019. te 9. siječnja 2020. u 18 sati

organizator: Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu
kustosice izložbe: Jasminka Babić, Markita Franulić
autor kratkih priča: Nikola Bajto
prijevod: Robertina Tomić
grafičko oblikovanje: Duška Boban
koordinatorica: Julija Gracin

Izložbu su podržali: Ministarstvo kulture RH, Grad Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje FESB, Pomorski fakultet u Splitu, Visoka škola Aspira, SSM United Ship Management d.o.o., J.E.K. d.o.o., Brodosplit d.d., Turistička zajednica Split, Ekonomski fakultet u Splitu, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu, Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Amorella – A Floating City is Duška Boban’s newest project in which this visual artist from Split examines the rich heritage of modern shipbuilding industry in Split and the importance of its active role in the formation of Split’s contemporary identity. With a series of analogue photographs taken in late 2018 aboard Amorella, the famous ferryboat that still services the Baltic route between Sweden and Finland, the author conveys fragments of the ship’s daily life, but equally follows traces of memory of the time she was constructed in 1988 in the shipyard in Split. This series of photographs was first showcased in April 2019 in the gallery of the Multimedia Cultural Center in Split, and for this presentation in the Technical Museum Nikola Tesla, the author added a new series of photographs of the engine room and the ship’s crew, taken during the author’s second stay aboard Amorella. A separate exhibition unit is composed of photographs of 33 ship models built between 1937 and 2012, that are the property of Brodosplit and were once part of the former Brodosplit Museum collection. With the photographs, the display also brings stories about the fate of these ships and opens the question of the future presentation of this valuable heritage.

Organisation: Technical Museum Nikola Tesla
Exhibition curators: Jasminka Babić, Markita Franulić
Text: Jasminka Babić
Short stories author: Nikola Bajto
Design: Duška Boban
Translation: Robertina Tomić
Coordination: Julija Gracin

Exhibition supported by: Ministry of Culture of Republic Croatia, City of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, Faculty of Maritime Studies Split, University College Aspira, SSM United Ship Management d.o.o., J.E.K. d.o.o., Brodosplit d.d. Tourist Board of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism Split, , School of Design, Print and Sustainable Architecture – Split, Croatian Association of Visual Artists Split